Till navigation Till innehåll (s)
Kvinna i möte

Digital näringslivslunch om trygghet

Sollentuna kommun arbetar brett och aktivt för att öka tryggheten i kommunen. Hur kan det lokala näringslivet involveras i större utsträckning i det lokala brottsförebyggande arbetet?

Varje vecka tas en lägesbild fram tillsammans med polisen och Sollentunahem. Lägesbilden är en vägledning för samordning av aktiviteter och prioritering av insatser. Den är också en del av det långsiktiga arbetet med att skapa trygghet.

Plats

Digitalt möte via Microsoft Teams. Möteslänk skickas till din e-post innan mötet börjar. Mötet börjar kl 12.00, men koppla gärna upp dig en stund innan för att se till att tekniken fungerar.

Program

  • Inledning av kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).
  • Svenskt Näringsliv publicerade förra året rapporten Brottslighetens kostnader 2020. Det är en studie om hur företagen drabbas av brottslighet. Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv och Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare vid Svenskt Näringsliv, berättar om resultaten och hur ett brottsförebyggande arbete kan se ut.
  • Svenska Stöldskyddsföreningen har på olika sätt arbetat med säkerhetsfrågor under lång tid. Per Klingvall, Chef Rådgivning, Information och Public Affairs, vid SSF, beskriver hur brottsligheten mot företag kan se ut och hur man kan skydda sig.
  • Anna Mellström, VD för Sollentunahem presenterar arbetet med BID – Business Improvement District – i Sollentuna.
  • Caroline Olsson, trygghetssamordnare i Sollentuna kommun, berättar om kommunens systematiska trygghetsarbete i Sollentuna.
  • Frågor och svar. Du får möjlighet att ställa frågor, dela med dig av dina erfarenheter gällande trygghet och brottslighet mot företag samt ge inspel på hur det lokala näringslivet kan bidra i det lokala brottsförebyggande arbetet i Sollentuna.

Anmäl dig (senast den 12 mars)

Till kalenderhändelselistan