Till navigation Till innehåll (s)

Besök Edsbergs slott

Edsvik har mycket att bjuda på. Edsbergs slott har öppet onsdagar kl. 10 - 15. Söndagarna är tills vidare stänga med anledning av covid-19. Fritt inträde. Edsbergs slott är Sollentunas kulturhistoriska hjärta. Idag används slottet som nav för folklivet i Edsvik.

Edsbergs gård uppfördes ursprungligen omkring 1630 av proviantmästaren och fogden Henrik Olofsson. Greven Gabriel Bengtsson Oxenstierna, riksskattmästare och kusin till Axel Oxenstierna, övertog gården någon gång under 1630-talet. Gården beviljades sätesfrihet, dvs. skattefrihet, år 1647. Redan 1645 hade huset drottning Kristina som gäst. År 1670, när huset gått i arv till sonen Gabriel Gabrielsson, var kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora ”till måltids”.

Den förste ”Rudbeckaren” på Edsberg var Överståthållaren Thure Gustaf Rudbeck som köpte slottet år 1757 för 360 000 daler kopparmynt. 1760 ersatte han det gamla trähuset med ett gediget stenhus. Stora Huset blir då en tvåvånings putsad tegelbyggnad med fasta framskjutande flyglar, täckt med ett valmat mansardtak. Stilen är förenklad fransk rokoko, där arkitekten troligen var Carl Wijnblad. Malla Silfverstolpe (1782-1861) växte upp på Edsberg. Hennes dagbok är en unik skildring av livet på Edsberg.
Edsberg förblev i familjens Rudbecks ägo i knappt 200 år. Sollentuna kommun tillträdde som ägare 1959.

Till kalenderhändelselistan