Så arbetar vi

I en värld som ständigt krymper, spelar engelskan en allt större roll som ett kommunikationsverktyg. På Sollentuna International School ser vi engelskan som en nyckel för elevernas framgång i framtiden.

Tvåspråkighet
Vi anpassar undervisningen för våra elever i år 6-9 så att de är tvåspråkiga när de lämnar grundskolan. Eleverna lär sig terminologi och nyckelbegrepp på både svenska och engelska så att de har möjlighet att välja svenskspråkigt eller engelskspråkigt gymnasium.

Internationell/engelskspråkig profil
Under år F-3 satsar skolan på att utveckla det svenska språket. på skolans fritidshem är aktiviteter på engelska ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. I år 4-5 sker en succesiv övergång till undervisning på engelska och i år 6-9 sker en stor del av undervisningen på engelska. Engelskspråkiga elever i alla åldrar är välkomna utan förberedande svenskundervisning.

Länk till Skolverket och Lgr11
  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20