Välkommen till Sollentuna International School

”På Sollentuna International School får alla barn vara sig själva i en trygg och kärleksfull miljö med vuxna som bryr sig”.

Skolans cirka 240 elever är fördelade på åldershomogena klasser med cirka 24 elever i varje.  Varje klass har ett eget hemklassrum där eleverna erbjuds undervisning i de teoretiska ämnena. I bild, trä- och metallslöjd, textilslöjd, musik, hem- och konsumentkunskap, idrott, teknik och naturvetenskap undervisas eleverna i särskilda ämnessalar.

Skolan har en uttalad språkprofil där timplanen är väsentligt utökad i engelska och svenska. Fler undervisningstimmar erbjuds i engelska i åk 1-6. 

I årskurs 7-9 kan eleverna välja att fortsätta sina studier på svenska med en utökad timplan i ämnet engelska alternativt ha all undervisning på engelska och en utökad timplan i ämnet svenska. 

Skolbyggnaden renoverades och byggdes om år 2009 till ändamålsenliga lokaler, välutrustade specialsalar, vackra funktionella klassrum med modern teknik, skolträdgård, elevcafeteria och ett fantastiskt utomhusområde.

Samtliga klassrum är inredda med projektor och Activeboard och alla elever från årskurs 4 har tillgång till en egen dator. I de yngre årkurserna har eleverna tillgång till både datorer och I-pads.

Elevernas lärmaterial är modernt och av hög kvalitet.  Miljön är lugn och harmonisk med klassisk musik spelandes i entréhallen.

Fritidshemmet kompletterar skolan med bland annat stråkundervisning i samarbete med Sollentuna kulturskola, schackundervisning av utbildad schacktränare, regelbunden uteverksamhet och idrottsaktiviteter i samarbete med Idrottslyftet. Allt under skoltid.

Broschyr om Sollentuna International School

Kontakt

Sollentuna International School
Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 213 82
Bygatan 78
191 46 Sollentuna

Sjukanmälan: 08-579 229 85

  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20