Så här arbetar vi med kvalitet

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Kundundersökningen är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjlighter att påverka, ledning och kunskapsutveckling.

Observationer och inspektioner

Dessa genomförs av både Skolinspektionen och av VÅGA VISA. Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten. 

Kontakt

Ingela Wall, Rektor/Principal
Sollentuna International School, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 214 90
Bygatan 78
191 46 Sollentuna
  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20