Sjukanmälan

Här finns telefon.nr för sjukanmälan.

OBS! Det är viktigt att vi får in Sjukanmälan innan klockan 08.00 för att underlätta för undervisande lärare att planera lektionerna.

Sjukanmälan: 08-579 229 85

  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20