Om webbplatsen

Denna webbplats är en sk underwebb till www.sollentuna.se

Webbplatsen underhålls och uppdateras direkt av den verksamhet som ansvarar för innehållet. Ofta är det en skola eller förskola men det kan också vara någon annan kommunal verksamhet.

Sidorna i navigationen till vänster går till informationssidor som finns på www.sollentuna.se, dessa sidor uppdateras centralt av kommunens webbredaktion.

  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20