All personal

Befattning: Specialpedagog F-3
E-post: lifos_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare klass 1
E-post: aijak_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Spansklärare
E-post: anpaz_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Specialpedagog
Befattning: Mentor klass 5, lärare i svenska, SO och engelska
E-post: anpje_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Psykolog
Befattning: Mentor klass 7A, Matematik och NO-lärare
E-post: biwon_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 7A, lärare i svenska och engelska
E-post: birer_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 4, lärare i matematik, NO och engelska
E-post: kanic_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fransklärare
E-post: veand_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 6, SO-lärare
E-post: damah_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fritidspedagog, förskolegrupp B
Befattning: Mentor klass 9, Bildlärare
E-post: frsva_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 8, SV/ENG och SO-lärare
E-post: gamar_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Studie- och yrkesvägledare, Lärare i matematik
E-post: gagau_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Skolsköterska
Telefon:
E-post: haohm_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Rektor/Principal
Telefon: 08-579 214 90
E-post: inwal_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Vaktmästare
E-post: japau_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 9, lärare i engelska, andraspråkslärare i svenska
E-post: jelap_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fritidspedagog, förskolegrupp A
E-post: jewal_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Textilslöjdslärare
E-post: ekfri_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fritidspedagog för grupp 4
E-post: keeri_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Skolkurator
E-post: lepou_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fritidspedagog för grupp 2
Befattning: Tjänstledig
E-post:
Befattning: Biträdande rektor
Telefon: 08-579 213 70
E-post: mahel_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 5, Musiklärare
Befattning: Lärare i förskoleklass B
Befattning: Skoladministratör
Telefon: 08-57921382
E-post: mishi_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare klass 3
E-post: mosoo_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 7B, lärare i hem- och konsumentkunskap
E-post: piand_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 8, Lärare i trä- och metallslöjd
E-post: piper_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Fritidspedagog för grupp 3
E-post: raopa_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare i förskoleklass A
E-post: riesm_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare klass 2
E-post: seayd_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 6, lärare i svenska och engelska
E-post: susve_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Mentor klass 4, lärare i idrott
E-post: thahl_s@edu.sollentuna.se

  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20