Ansökan

Skolvalet inför läsåret 2015/2016 äger rum mellan den 8 januari och den 3 februari 2015. Mer information om Skolvalet och vilka det berör finner du på kommunens hemsida: www.sollentuna.se

 

 

Sollentuna International School har en uttalad engelsk språkprofil där timplanen är väsentligt utökad i ämnet engelska i årskurs 1-6.

I årskurs 7-9 kan eleverna välja att fortsätta sina studier på svenska med en utökad timplan i ämnet engelska alternativt ha all undervisning på engelska och ha en utökad timplan i ämnet svenska. 

Du ansöker till Sollentuna International School via Sollentuna kommuns hemsida.

Kontakt

Milka Shimazu Lönngren, Skoladministratör
Sollentuna International School, Sollentuna kommun
Tfn: 08-57921382
Bygatan 78
191 46 Sollentuna
  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20