Sofielundsskolan

 

Skolans organisation

Här är en kort sammanfattning om hur Sofielundsskolan är organiserad.

Rektor
Anders Bjur. Övergripande ansvar för hela verksamheten.

Biträdande rektor
Helen Andersson, förskola

Biträdande rektor
Katarina Österberg, skola

Biträdande rektor
Lena Widström, skola

Sofielundsskolan erbjuder följande:
Förskola, förskoleklasser, grundskola F-9 samt fritidshem och internationella klasser

Antal barn i förskola
ca 120

Antal elever läsåret 2012/13
ca 580

Antal barn i  fritidshemsverksamhet
ca 200

Antal anställda
ca 120

  • Sofielundsskolan
  • Postadress: 191 35 Sollentuna
  • Besöksadress: Sollentunavägen 192
  • Telefon: 08-594 96 630
  • Fax: 08-579 216 44