Sofielundsskolan

 

Skolans organisation

Här är en kort sammanfattning om hur Sofielundsskolan är organiserad.

Rektor
Anders Bjur. Övergripande ansvar för hela verksamheten.

Biträdande rektor
Katarina Wedin. Chef för förskolan

Biträdande rektor
Katarina Österberg, skolan

Biträdande rektor
Lena Widström, skolan

Biträdande rektor
Kristiina Carmryd. Chef för modersmålsenheten
 

Sofielundsskolan erbjuder följande:
Förskola, förskoleklasser, grundskola F-9 samt fritidshem och förberedelseklasser

Antal barn i förskola
ca 100

Antal elever läsåret 2012/13
ca 570

Antal barn i  fritidshemsverksamhet
ca 200

Antal anställda
ca 150

  • Sofielundsskolan
  • Postadress: 191 35 Sollentuna
  • Besöksadress: Sollentunavägen 192
  • Telefon: 08-594 96 630
  • Fax: 08-579 216 44