Sofielundsskolan

 

Välkommen till Sofielundsskolan

Sofielundsskolan, gamla delen. Foto: Gabriella Signäs

Sofielundsskolan är belägen i Turebergsområdet mellan Sollentuna centrum och Sollentunavallen vid Edsviken. Verksamheten är kommunal och omfattar barn från 1-16 år. Skolan har en lång historik och är en av de äldsta skolorna i Sollentuna samtidigt som den är en av de modernaste. Den nybyggda skoldelen flyttade vi in i 2004 och i augusti 2007 flyttade förskolan in i nya lokaler i direkt anslutning till skolan.

Organisation

Inom Sofielundsskolan har vi flera olika enheter. Förskola, Grundskola med klasserna F-9, Förberedelseklasser samt Modersmålsenhet finns inom enheten. Skolan har även ett elevstödsteam som består av speciallärare, skolsyster och kurator.

Förskolan är belägen precis invid skolbyggnaden och har i dagsläget cirka 100 barn inskrivna. Du kan läsa mer om förskolan på hemsidan under skolans organisation.

Grundskolan är organiserad i åldershomogena klasser från och med 2009. Personalen jobbar i arbetslag F-3, 4-5, samt 6-9 i två paralleller. Vi har i dagsläget cirka 500 elever inskrivna.

Kommunens förberedelseklasser finns hos oss. Hit kommer nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket innan de börjar i en vanlig klass. Vill du veta mer om förberedelseklasserna kan du titta mer under skolans organisation.

Modersmålsenheten servar hela kommunen, både kommunala och fristående enheter, med modersmålsundervisning och studiehandledning. Vill du veta mer om modersmålsenheten kan du finna mer information under skolans organisation.

Trygghet och trivsel

Hos oss är det viktigt med ett respektfullt och engagerat bemötande. Skolans devis är ”Trygghet, trivsel och goda kunskaper” vilket vi strävar mot varje dag i varje situation. Vi arbetar med Olweus som är ett forskningsbaserat antimobbingprogram. För att göra lärande möjligt arbetar vi för att skapa en trygg och säker miljö för oss som studerar och arbetar här. Detta gör vi bland annat genom att ha kill- och tjejsnack, Olweussamtal, uppsökande kurator och skolsköterska och en anda av att vi känner varandras arbetsmiljö. Skolsköterskan Annette finns här måndag till torsdag och kurator Joanni finns här på heltid.  Lärande byggs från grunden. Grunden är trygghet och trivsel.

Pedagogik och resultat

Skolan levererar goda resultat (3.e bästa skola i Sollentuna 2009 med 244 meritpoäng). Detta är ett resultat av många års hårt arbete. Vi har under flera år lärt känna våra elever och har haft möjligheten att få dem att växa i sitt lärande och som människor.

Vi är mycket bra på att få varje elev att lyckas utifrån sina förutsättningar och ger inte upp när det går lite tungt.

Vi arbetar nu aktivt med att införa IT i lärandet. Vår uppfattning är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola. I dag har vi projektorer, interaktiva tavlor, nätverk mm i 95% av alla salar och klassrum. Pedagogerna har tillgång till modern teknik i sina klassrum vilket öppnar helt nya möjligheter framöver.

Vi har fullt utrustade slöjd-, bild-, och musiksalar som vi fortsätter att utveckla. Under höstterminen 2010 går vi mot en än större ämnesintegrering där vi skall bygga lärandet utifrån ämnena men öka interaktionen mellan det teoretiska och det praktiska.

Detta gör vi för att skapa en intressant helhet som eleverna känner igen sig i och vill vara en del av. 

Samverkan förskola - hem

Är en av hörnstenarna för att barnen och eleverna skall lyckas. Skolan har ett aktivt föräldraråd och föräldraförening där vi har högt i tak oavsett vad som diskuteras. Vidare håller vi på med att utveckla vårt sätt att kommunicera interaktivt. Titta på webbsidan som är under ständig utveckling.

Kontakt

Sofielundsskolan
Sollentuna kommun
Tfn: 08-594 96 630
Sollentunavägen 192
191 35 Sollentuna
  • Sofielundsskolan
  • Postadress: 191 35 Sollentuna
  • Besöksadress: Sollentunavägen 192
  • Telefon: 08-594 96 630
  • Fax: 08-579 216 44