Sofielundsskolan

 

Om webbplatsen

Denna webbplats är en sk underwebb till www.sollentuna.se

Webbplatsen underhålls och uppdateras direkt av den verksamhet som ansvarar för innehållet. Ofta är det en skola eller förskola men det kan också vara någon annan kommunal verksamhet.

Sidorna i navigationen till vänster går till informationssidor som finns på www.sollentuna.se, dessa sidor uppdateras centralt av kommunens webbredaktion.

  • Sofielundsskolan
  • Postadress: 191 35 Sollentuna
  • Besöksadress: Sollentunavägen 192
  • Telefon: 08-594 96 630
  • Fax: 08-579 216 44