Nyheter från den politiska majoriteten

Sollentuna överväger bolagisering för att säkerställa kommunal omsorgsutförare

Publicerat: 21 september 2012 
Kategori: Visa fler nyheter

Det är sedan en tid känt att omsorgsverksamheten i Sollentuna kommun går med underskott. För den politiska majoriteten är det viktigt att det även i framtiden ska finnas en kommunal utförare på området och vi har av den anledningen sett över alternativa organisationsformer för verksamheten.

En utredning visar att bolagisering skulle bidra till att förstärka omsorgsverksamheten, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Alliansen planerar att under oktober månad fatta ett inriktningsbeslut och därmed tillsätta en projektledare.

Sollentuna kommun erbjuder idag omsorgsverksamhet med stor bredd och hög kvalitet samtidigt som invånarna kan välja mellan olika utförare. För alliansen är bolagiseringen inte ett första steg till privatisering av verksamheten utan ett sätt att även i framtiden, under mer gynnsamma förutsättningar, kunna driva och säkerställa kommunal omsorgsverksamhet.

Kontakt:

Douglas Lithborn (M), Kommunstyrelsens ordförande, 070-746 65 18, douglas.lithborn@sollentuna.se

Lennart Gabrielsson (FP), Kommunalråd, 070-543 51 22, lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD),Gruppledare kristdemokraterna, 0739-15 21 41, magnus.ramstrand@sollentuna.se

Anna Myrhed (C), Gruppledare centerpartiet, 070-334 12 86, anna.myrhed@sollentuna.se


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44