Nyheter från den politiska majoriteten

Sollentuna kommun inför barnbokslut

Publicerat: 6 september 2012 
Kategori: Visa fler nyheter

Sollentuna har under lång tid arbetat i enlighet med Barnkonventionen. Barnperspektivet är alltid i fokus. Det handlar om att stötta och hjälpa de som är i störst behov av det men även om att förebygga så att unga klarar skolan och inte hamnar på glid samt att planera samhället utifrån barnens behov. 

- I Sollentuna gör vi mer än vad lagen kräver för att barn ska få en bra uppväxt. Till exempel besöker socialtjänsten placerade barn minst fyra gånger per år istället för de lagstadgade två gångerna samt barn som inkluderas i en utredning får även en egen socialsekreterare. Nu stärker vi även det förebyggande arbetet för att förhindra att barn som hamnar på glid fångas upp i kriminalitet, säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i socialnämnden.

Även om respektive verksamhet gör mycket för barnen så ser Alliansen ett behov av att samordna insatserna för att nå ett än bättre resultat. Av den anledningen har kommunstyrelsen beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att införa ett årligt barnbokslut som samlar samtliga verksamheters arbete.

- Jag är övertygad om att det arbete som läggs ner ger ännu mer när vi samordnar insatserna och  öppnar för möjligheten att samarbete ytterligare mellan respektive ansvarsområde, avslutar Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Kontakt:

Douglas Lithborn (M), Kommunstyrelsens ordförande, 070-746 65 18, douglas.lithborn@sollentuna.se

Lennart Gabrielsson (FP), Kommunalråd, Ordförande socialnämnden, 070-543 51 22, lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD), Gruppledare kristdemokraterna, 0739-15 21 41, magnus.ramstrand@sollentuna.se

Anna Myrhed (C), Gruppledare centerpartiet, 070-334 12 86, anna.myrhed@sollentuna.se


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44