Nyheter från den politiska majoriteten

Presentation av majoritetens budget år 2013 för Sollentuna kommun

Publicerat: 25 maj 2012 
Kategori: Visa fler nyheter

Den politiska majoriteten i Sollentuna inbjuder chefer i verksamheterna, förtroendevalda och media till en information om majoritetens förslag till budget och åtaganden 2013 samt verksamhetsplan och investeringsplan 2013 – 2015. Beslut fattas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj, kommunstyrelsen den 11 juni och slutligen på budgetfullmäktige den 18 juni

Den här typen av presentation gjorde gruppledarna för alliansen första gången inför budgeten för 2012 i höstas och nu är det dags för budgetförslaget för 2013.

Presentationen riktar sig till verksamheterna, politiken och media.

Mer underlag om budgeten och vad den innehåller kommer att publiceras här på politikerrutan framöver.

Douglas Lithborn (M) Kommunstyrelsens ordförande

Lennart Gabrielsson (FP) Vice ordförande i kommunstyrelsen

Magnus Ramstrand (KD)Gruppledare kristdemokraterna

Anna Myrhed (C), Gruppledare centerpartiet


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44