Nyheter från den politiska majoriteten

En andra chans till utbildning

Publicerat: 4 juni 2012 
Kategori: Visa fler nyheter

För Alliansen i Sollentuna är det angeläget att alla som vill och kan ska ha ett arbete. För att möjliggöra anställning krävs ibland eftergymnasiala studier, som antingen kompletterar redan utförd utbilning eller som erbjuder en ny yrkesbana.

Alliansen tillsätter i budget 2013 ytterligare 4 miljoner för att alla unga som önskar ska kunna läsa upp betyg och för att fler ska ges möjlighet att läsa yrkesutbildningar.

-Det är viktigt att de som inte lyckades med studierna i gymnasiet erbjuds en andra chans att studera vidare eller ta sig in på arbetsmarknaden, säger Anders Morin (FP), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

-Vår förhoppning är även att yrkesutbildningarna kan kopplas till kommunal verksamhet. Detta för att säkra att kompetensen består i till exempel vård- och omsorgssektorn, fortsätter Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fram till 2020 måste landets kommuner rekrytera 420 000 medarbetare. Alliansen vill nu utbilda personer för att bland annat säkerställa att vi klarar utmaningen och kan garantera en verksamhet som håller god kvalitet.  

Budgeten antas av kommunfullmäktige den 18 juni.

Kontakt:

Anders Morin (FP)

Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

070-568 80 87

 

Douglas Lithborn (M)

Kommunstyrelsens ordförande

070-746 65 18

 

Lennart Gabrielsson (FP)

Kommunalråd

070-543 51 22 

 

Magnus Ramstrand (KD)

Gruppledare kristdemokraterna

 0739-15 21 41

 

Anna Myrhed (C)

Gruppledare centerpartiet

070-334 12 86


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44