Nyheter från den politiska majoriteten

Alliansen satsar på energieffektivisering

Publicerat: 13 juni 2012 
Kategori: Visa fler nyheter

I alliansens förslag till 2013 års budget för Sollentuna kommun återfinns en rad satsningar. En av dessa handlar om att energieffektivisering av kommunala fastigheter.

– Att minska energiförbrukningen i våra byggnader är viktigt ur ett miljöperspektiv. Sollentuna kommun har höga ambitioner på klimatområdet, och det visar vi i handling när vi nu gör ytterligare miljonsatsningar för att säkerställa en effektiv energianvändning. Detta är en god investering eftersom satsningarna på energieffektivisering bidrar till lägre energikostnader säger Anna Myrhed, gruppledare (C) och ordförande i miljö- och klimatberedningen i Sollentuna kommun.

­I satsningen ingår också ett arbete med att bättre kartlägga kommunens energiförbrukning. Pengarna kommer att skjutas till så att trafik- och fastighetsnämnden, som ansvarar för Sollentuna kommuns fastighetsbestånd, kan vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen.

– Vi ser positivt på att vi nu får medel för att fortsätta detta arbete under 2013. Givetvis är vi måna om att de fastigheter som används för kommunens verksamheter är moderna och effektiva när det kommer till energiförbrukningen. Fastigheterna är en viktig resurs i kommunen och måste skötas ansvarsfullt och långsiktigt. Trafik- och fastighetsnämnden går under 2013 vidare med att genomföra de effektiviseringar som slås fast i budgeten, säger Thorwald Larsson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om 2013 års budget den 18 juni. De förslag som nu presenteras stöds dock av en enig alliansmajoritet.

Kontakt:

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
070-334 12 86

Thorwald Larsson (FP)
Trafik- och fastighetsnämndens ordförande
073-915 13 57

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-746 65 18

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare kristdemokraterna
0739-15 21 41


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44