Nyheter från den politiska majoriteten

Alliansen satsar på Edsvik

Publicerat: 7 juni 2012 
Kategori: Visa fler nyheter

2013 års budget för Sollentuna kommun innebär stora satsningar på Edsviksområdet då flera viktiga investeringar sker.

– Vi kommer att satsa på en mobil scen för att möjliggöra musik och teater i parken. Vidare kommer skyltning och belysning att förbättras och en lek- och aktivitetspark som passar allt ifrån små barn med spring i benen till äldre som vill ha fysisk rekreation i en vacker miljö ska byggas, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vår förhoppning är att fler ska upptäcka vilken pärla Sollentuna har i Edsviksområdet och jag ser fram emot att det ska bli en levande mötesplats för alla Sollentunas invånare såväl som för besökare, avslutar Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten antas av kommunfullmäktige den 18 juni.

Kontakt:

Magnus Ramstrand (KD)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
0739-15 21 41

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-746 65 18

Lennart Gabrielsson (FP)
Vice ordförande kommunstyrelsen
070-543 51 22

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
070-334 12 86


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44