Parasoll

 

Sollentunalärare nominerad till Guldäpplet

Publicerat: 24 september 2012 
Kategori: Artikelarkiv
Arkiverat: 15 oktober 2012
Anne Bergström

Anne Bergström arbetar som specialpedagog på Sollentuna International School. Hon är nominerad till tävlingen Guldäpplet 2012 och väntar nu spänt på resultatet från nomineringen. Hur arbetar då Anne IKT-integrerat med sina nyanlända elever? En av utmaningarna för Anne är det faktum att eleverna har så olika utgångslägen. En del talar engelska men inte svenska, andra talar varken engelska eller svenska. Det digitala verktyg som Anne använder sig av i sin undervisning är främst iPad/lärplatta. Inledningsvis använder sig Anne till stor del av olika appar som bygger på bokstäver, bokstavsljud och även sammansättning av ord med hjälp av talsyntes och appen Skolstil. Ju mer eleverna kommer i sin språkutveckling skriver de med stöd i genrepedagogiken egna texter digitalt på sina Ipads/lärplattor. Se filmen och hör Anne själv berätta!


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44