Häggviks skolor

 

Häggviksskolan

Häggviksskolan ligger i Häggvik, ca 20 km från Stockholm, och är en 4-9 skola. Skolan har idag 9 klasser och samtliga klasser har ett eget hemklassrum. Lokalerna är väl anpassad för skolverksamhet och vi har samarbete med Qbens fritidsverksamhet. 

Skolan arbetar utifrån bas- och fokusperioder. Under basperioderna arbetar eleverna med att lära sig behärska verktygen i de olika ämnena och på fokusperioderna använder sig eleverna av verktygen i ämnesintegrerade projekt. Häggviksskolan lägger stor vikt vid elevdelaktighet och vi har bl a elevledda utvecklingssamtal och ett engagerat elevråd. Lärarna lär av varandra och eleverna. Skolan har också en kommungemensam verksamhet för elever med långsam inlärning (LSI).

Börja hos oss?

Är du/ni intresserade av att börja hos oss, så kan ni höra av er till någon av oss - Se nedan.

Varmt välkomna till oss!

Intendent Gunilla Dahlbäck: gudah_s@edu.sollentuna.se eller 08-579 221 01

4-9

Bitr. rektor Mattias Ringqvist. matri_s@edu.sollentuna.se eller 08-579 221 25

 

Om Häggviksskolan

Häggviksskolan präglas av fokus på elevernas lärande och hur de hela tiden utvecklas.

Efter tiden i Häggviksskolan ska eleverna vara väl rustade för framtiden. Eleverna ska ha goda kunskaper i skolans kunskapsområden och känna lust att gå vidare i sitt lärande. Varje elev ska ha självförtroende och tilltro till sin egen förmåga och fungera i grupp. Vårt mål är att eleverna ska vara med och påverka sitt lärande och nå målen utifrån sina förutsättningar i varje ämne och kunskapsområde. Vi utvecklar fortlöpande utbildningsmetoder från vetenskapligt beprövade metoder och formerna för inflytande. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som stödjer lärandet och uppdateras två gånger per läsår.

 

 Välkommen till Häggviksskolan!

  • Häggviks skolor
  • Postadress: Box 445 191 24 Sollentuna
  • Besöksadress: Sollentunavägen 267C
  • Telefon: 08-579 221 01
  • Fax: