Häggviks skolor

 

Häggviksskolan

Häggviksskolan ligger i Häggvik, ca 20 km från Stockholm, och är en 4-9 skola. Skolan har idag 9 klasser och samtliga klasser har ett eget hemklassrum. Lokalerna är väl anpassad för skolverksamhet och vi har samarbete med Qbens fritidsverksamhet. 

Skolan arbetar utifrån bas- och fokusperioder. Under basperioderna arbetar eleverna med att lära sig behärska verktygen i de olika ämnena och på fokusperioderna använder sig eleverna av verktygen i ämnesintegrerade projekt. Häggviksskolan lägger stor vikt vid elevdelaktighet och vi har bl a elevledda utvecklingssamtal och ett engagerat elevråd. Lärarna lär av varandra och eleverna. Skolan har också en kommungemensam verksamhet för elever med långsam inlärning (LSI).

Öppet hus på Häggviksskolan - Onsdagen den 28 januari kl. 18.00

Då välkomnar vi både nuvarande och nya vårdnadshavare. Ni ges möjlighet att få ta del av skolans verksamhet samt träffa alla oss som arbetar på skolan. Denna kväll finns också våra elever på plats.

Om ni har frågor eller funderingar, kontakta bitr. rektor Mattias Ringqvist. han nås på:

matri_s@edu.sollentuna.se eller 08-579 221 25.

Varmt välkomna till oss på Häggviksskolan!

Om Häggviksskolan

Häggviksskolan präglas av fokus på elevernas lärande och hur de hela tiden utvecklas.

Efter tiden i Häggviksskolan ska eleverna vara väl rustade för framtiden. Eleverna ska ha goda kunskaper i skolans kunskapsområden och känna lust att gå vidare i sitt lärande. Varje elev ska ha självförtroende och tilltro till sin egen förmåga och fungera i grupp. Vårt mål är att eleverna ska vara med och påverka sitt lärande och nå målen utifrån sina förutsättningar i varje ämne och kunskapsområde. Vi utvecklar fortlöpande utbildningsmetoder från vetenskapligt beprövade metoder och formerna för inflytande. Varje elev har en individuell utvecklingsplan som stödjer lärandet och uppdateras två gånger per läsår.

 

 Välkommen till Häggviksskolan!

  • Häggviks skolor
  • Postadress: Box 445 191 24 Sollentuna
  • Besöksadress: Sollentunavägen 267C
  • Telefon: 08-579 221 01
  • Fax: