Lärare

Befattning: Lärare i åk 1
Telefon: 08-961143
E-post: annol_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare i åk 1
E-post: karni_s@edu.sollentuna.se
Telefon: 08 961143
E-post: celef_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare i åk 2
Telefon: 08 961143
E-post: ceclu_s@edu.sollentuna.se
Telefon: 08 961143
E-post: anohl_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare åk 3
Telefon: 08 961143
E-post: liast_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare i åk 4
Telefon: 08 961143
E-post: yvlor_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare i åk 5
Telefon: 08 961143
E-post: lepet_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare åk5
E-post: sqh874@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare åk 6
Telefon: 08 961143
E-post: careu_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare i åk 6
E-post: miide_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Lärare
Telefon: 08 961143
E-post: jende_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Idrottslärare
Telefon: 08 961143
E-post: maalh_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Musiklärare
Telefon: 08 961143
E-post: mialm_s@edu.sollentuna.se
Befattning: Speciallärare, främst åk1-3
E-post: sbu790@edu.sollentuna.se
Befattning: Speciallärare, främst åk4-6
E-post: sgw941@edu.sollentuna.se

  • Eriksbergsskolan
  • Postadress: 191 41 Sollentuna
  • Besöksadress: Svalgången 31
  • Telefon: 08-579 229 84
  • Fax: