Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vård- och omsorgsnämnden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Kontaktcenter tar emot dina ärenden.
Telefon: 08-579 210 00
Måndag, onsdag och torsdag kl 8-17, samt tisdag och fredag kl 9-17.

Vård- och omsorgsnämnden Sollentuna kommun

Turebergs torg 1 Sollentuna

Anna-Lena Johansson (FP)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

08-579 220 26

Alexandra Algodin

Nämndsekreterare

08-579 216 46

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bl.a. för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • Områdeshemtjänst
 • Äldrerehabilitering
 • Äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden består av elva ledamöter och sammanträder ca en gång i månaden.Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.