Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Befolkningsprognos

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Kontaktcenter tar emot dina ärenden.
Telefon: 08-579 210 00
Måndag, onsdag och torsdag kl 8-17, samt tisdag och fredag kl 9-17.

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med befolkningsutvecklingen för kommunen som helhet och för de olika kommundelarna.

Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering.

Under 2015 beräknas folkmängden i Sollentuna kommun överstiga 70 000 personer och vid utgången av år 2024 pekar prognosen på att folkmängden kommer att uppgå till drygt 85 000 personer.