Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vanliga frågor och svar - FAQ

Nedan listas alla vanliga frågor och svar.

Börja med att välja kategori eller skriv ett ord/uttryck som du vill söka efter, klicka därefter på sök-knappen.

Kommunen inväntar fortfarande startbesked från Migrationsverket. Om ett klartecken kommer från Migrationsverket kommer kommunen bjuda in till ett informationsmöte för de boende i området. 

Migrationsverket ersätter kommunens kostnader för iordningsställande av lokaler, personal och drift efter ett kommunen gjort en så kallad återsökning.

 

Inför beslutet om akut asylboende i Norrviken har kommunens säkerhetsenhet tillsammans med Brandkåren Attunda sett över fastigheten utifrån ett brandsäkerhets perspektiv. Kommunen har även sett över de åtgärder som behöver vidtas kring boendet avseende säkerhetsfrågor så som exempelvis bevakning och larm.

Med anledning av att liknande boenden runt om i landet har utsatt för bland annat brandattentat har kommunen satt in bevakning i anslutning till boenden för asylsökande, ensamkommande och nyanlända.

Det är personer som söker asyl i Sverige. 

 

Omkring 200 platser. 

Kommunstyrelsen i Sollentuna fattade beslutet den 12 oktober 2015 och bedömningen är att det kommer att ta omkring fyra månader innan verksamheten kan komma igång. Mindre ombyggnader av lokalen behöver genomföras, personal behöver rekryteras, kontakter med frivilligorganisationer osv.

Sollentuna kommun har ännu inte fått något startbesked från Migrationsverket, det innebär att det ännu inte helt klart om boendet kommer att användas och i så fall när i tiden verksamheten kommer igång.

Akut asylboende är planerat till Norrviken, just nu är ingen annan plats aktuell.

 

I valet av lokal har det varit viktigt att det inte påverkar kommunens verksamheter.