Sollentuna International School

"Vi erbjuder den bästa möjliga utbildning för alla elever, varje dag, i en trygg, positiv och utmanande skolmiljö."

Sollentuna International School  är en kommunal grundskola åk 1-9 med tillhörande förskoleklass- och fritidshemsverksamhet. Skolan ligger i en ljus, fräsch, nyrenoverad och delvis nybyggd fastighet i Sollentuna med närhet till Järvafältet.

Sollentuna International School har en hög ambitionsnivå och vill stimulera varje barn till att göra det bästa av sina förutsättningar. Vår undervisning håller en hög kvalité och stimulerar alla elevers kreativitet. Vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och tror att en förutsättning för lärande är ordning och reda och kärleksfulla vuxna som bryr sig.

Vi har en uttalad språkprofil där timplanen är väsentligt utökad i engelska och svenska. Undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att välja högskoleförberedande program på gymnasiet för vidare studier i Sverige och utomlands. 

  • Vi har höga förväntningar på eleverna och en stark tro att de ska lyckas.
  • Vi värdesätter den goda relationen och framhåller mötet.
  • Vi reagerar direkt och kraftfullt mot alla former av kränkningar och diskriminering.
  • Vi ger alla elever förutsättningar och möjlighet att utvecklas och stimuleras på sin nivå även högpresterande och särbegåvade elever. 

 

 

  • Sollentuna International School
  • Postadress: 191 46 Sollentuna
  • Besöksadress: Bygatan 78
  • Telefon: 08-579 213 82
  • Fax: 08-585 798 20