Sollentuna kulturskola

Kulturskolan erbjuder skapande verksamhet för alla mellan 3-21 år i ämnen som musik, dans, bild och drama/teater till interaktiv undervisning via webben.

Kulturskolan på facebook, www.facebook.com/sollentunakulturskola

Kulturskolan använder PlayAlong som plattform för lärande.

 http://www.playalongmusic.com/sv

 

Undervisningen höstterminen 2014 startar måndag 1 september (vecka 36) - fredag 19 december. Kallelser går ut från måndagen den 18 augusti.

Från höstterminen upphör balettundervisningen. Tidigare balettelever blir kontaktade av danslärare Karolin Nyman för annan dansform. Den tidigare barndansen kommer att bedrivas under ämnet Barnens musikvärld – en introduktion till dans och musik. Ämnet syftar till att utveckla barnens koordination och motorik samtidigt som de lär sig rytmer och sånger från när och fjärran. Barnens musikvärld sker i danssalen i Edsbergs bibliotek på måndagar och onsdagar. Lärare är Jessica Hugosson. Epost: jehug_s@edu.sollentuna.se

Barnens musikvärld 1. För barn 3 – 4 år. Måndagar 15.50-16.30, onsdagar 15.40-16.20
Barnens musikvärld 2. För barn 4 – 6 år. Måndagar 16.40-17.20, onsdagar 17.30-18.10


Sollentuna symfoniorkester hör ni nästa gång på Edsvik Musikfestival i slottsparken, torsdagen 28 augusti, kl 19.30. Solister Peter Lundblad, Jakob Stadell (sång), Peter Lindblom (flöjt) och Peter Gustavsson (saxofon)
Dirigenter: Anders Elers Ivarsson och Fredrik Torgnysson

Sollentuna kulturskola

 http://www.playalongmusic.com/sv

 

Undervisningen höstterminen 2014 startar måndag 1 september (vecka 36) - fredag 19 december. Kallelser går ut från måndagen den 18 augusti.

Från höstterminen upphör balettundervisningen. Tidigare balettelever blir kontaktade av danslärare Karolin Nyman för annan dansform. Den tidigare barndansen kommer att bedrivas under ämnet Barnens musikvärld – en introduktion till dans och musik. Ämnet syftar till att utveckla barnens koordination och motorik samtidigt som de lär sig rytmer och sånger från när och fjärran. Barnens musikvärld sker i danssalen i Edsbergs bibliotek på måndagar och onsdagar. Lärare är Jessica Hugosson. Epost: jehug_s@edu.sollentuna.se

Barnens musikvärld 1. För barn 3 – 4 år. Måndagar 15.50-16.30, onsdagar 15.40-16.20
Barnens musikvärld 2. För barn 4 – 6 år. Måndagar 16.40-17.20, onsdagar 17.30-18.10


Sollentuna symfoniorkester hör ni nästa gång på Edsvik Musikfestival i slottsparken, torsdagen 28 augusti, kl 19.30. Solister Peter Lundblad, Jakob Stadell (sång), Peter Lindblom (flöjt) och Peter Gustavsson (saxofon)
Dirigenter: Anders Elers Ivarsson och Fredrik Torgnysson

E-tjänster

Anmälan

Kontakt

Sollentuna kulturskola
Kultur- och fritidskontoret, Sollentuna kommun
Malla Silfverstolpes väg 3
192 51 Sollentuna

LEDNING
Thomas Näslund
Kulturskolechef
E-post: thnas_s@edu.sollentuna.se

Fredrik Torgnysson
Vikarierande biträdande kulturskolechef
Tel: 08-579 214 18
E-post: Fredrik.Torgnysson@sollentuna.se

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44