Sollentuna kulturskola

Kulturskolan erbjuder skapande verksamhet för alla mellan 3-21 år i ämnen som musik, dans, bild och drama/teater till interaktiv undervisning via webben.

Kulturskolan på facebook, www.facebook.com/sollentunakulturskola

Kulturskolan använder PlayAlong som plattform för lärande.

 http://www.playalongmusic.com/sv


Kulturskolan bjuder på mängder med fina föreställningar under våren. Först ut Kulturskolans dag, lördagen den 28 mars, kl 1130, på scenen i centrum. Läs mer om våren föreställningar under Offentliga program


I samarbete med Biblioteken i Sollentuna startar kulturskolan kursen kreativt skrivande. Vi vill stimulera produktionen ungas texter inom lyrik, poesi och texter för olika musikgenrer samt manus för drama och teater. Skrivarkursen startar under vårterminen efter att grupperna blivit lagom stora i biblioteket vid Aniaraplatsen, måndagar kl 15-19. Anmälan.


Sollentuna symfoniorkester medverkade med en stor skara elever vid årets välbesökta julsoaré under ledning av orkesterns dirigent Fredrik Torgnysson. Under våren kommer några av kulturskolans elever att uppträda som solister med orkestern. Konserterna annonseras här på hemsidan. Orkestern har runt 45 medlemmar bestående av elever, lärare och amatörmusiker i kommunen. Vi söker fler som vill delta! Maila Fredrik.Torgnysson@sollentuna.se


E-tjänster

Anmälan

Kontakt

Sollentuna kulturskola
Kultur- och fritidskontoret, Sollentuna kommun
Malla Silfverstolpes väg 3
192 51 Sollentuna

LEDNING
Thomas Näslund
Kulturskolechef
E-post: thnas_s@edu.sollentuna.se

Marcus Möller
Producent
E-post: momar_s@edu.sollentuna.se

Frågor om anmälan, kö med mera:
Kontaktcenter 08-579 21000, knappval 2
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44