Sollentuna kulturskola

Kulturskolan erbjuder verksamhet för barn och unga mellan 3-21 år i ämnen som musik, dans, bild, kreativt skrivande och drama/teater.

Kulturskolan på facebook, www.facebook.com/sollentunakulturskola

Kulturskolan använder PlayAlong som plattform för lärande.

 http://www.playalongmusic.com/sv

 

Symfoniorkestern Respons med violinist Victoria Stjerna gästar Sollentuna

Fredagen 24 april, Häggvikskolans aula, skolkonsert för elever åk 3-6, se https://sollentuna.proofx.se/HTY2WD3M5gaJox2ae8oQdF/

Lördagen 25 april, kl 15.00 Häggvikskolans aula: Offentlig konsert med Respons tillsammans med medlemmar ur Sollentuna kulturskolas symfoniorkester. Dessutom medverkar kulturskolans blåsorkester Sollentunes. Biljetter, http://www.tickster.com/sv/events/search?q=sollentuna Pris: 80 kr (vuxna, från 18 år).

Respons som flera gånger tidigare gästat Sollentuna kommer denna gång tillsammans med den unga stjärnviolinisten Victoria Stjerna som för närvarande studerar vid Kungliga Musikhögskolan Edsbergs slott. De bjuder på ett härligt program med Lars-Erik Larssons fiolkonsert och Gunnar de Frumeries variationer över Vårvindar friska, men också andra populära tongångar som Star Wars (J. Williams) och Bergakungens sal (E. Grieg). Dirigent är Torbjörn Nilsson från Sigtuna kulturskola som också grundade orkestern för 10 år sedan! Övriga orkestermedlemmar arbetar vid kulturskolor runt om i Stockholms län. Från Sollentuna kulturskola Peter Lindblom tvärflöjt, Karin Olsson och Kjell-Åke Åsberg, båda fiol.


I samarbete med Biblioteken i Sollentuna startar kulturskolan kursen kreativt skrivande. Vi vill stimulera produktionen ungas texter inom lyrik, poesi och texter för olika musikgenrer samt manus för drama och teater. Skrivarkursen startar under vårterminen efter att grupperna blivit lagom stora i biblioteket vid Aniaraplatsen, måndagar kl 15-19. Anmälan.


Sollentuna symfoniorkester medverkade med en stor skara elever vid årets välbesökta julsoaré under ledning av orkesterns dirigent Fredrik Torgnysson. Under våren kommer några av kulturskolans elever att uppträda som solister med orkestern. Konserterna annonseras här på hemsidan. Orkestern har runt 45 medlemmar bestående av elever, lärare och amatörmusiker i kommunen. Vi söker fler som vill delta! Maila Fredrik.Torgnysson@sollentuna.se


Läs gärna denna information – gäller all anmälan till kulturskolan!

Elev måste vara mantalsskriven i Sollentuna kommun för att få gå i kulturskolan. Om du deltar i en verksamhet men flyttar från kommunen under terminens gång behåller du din plats terminen ut.

När anmälan är ifylld och inskickad kommer ett meddelande upp med texten "Tack för din anmälan". I och med detta är anmälan klar. Någon ytterligare bekräftelse skickar vi ej. När en plats blir ledig kontaktar läraren dig via telefon eller e-post. Vi ser gärna att du därför anger varaktig e-post, telefonnummer och mobilnummer.

Kulturskolan garanterar 26 undervisningstillfällen under ett läsår, oftast runt 12 tillfällen under hösten och runt 14 gånger under våren. Uppvisningar, konserter och andra evenemang räknas in i dessa tillfällen. När elev blivit antagen och eleven/målsman accepterar lektionstid och plats är eleven/målsman betalningsansvarig för hela terminen. Detta gäller oavsett om eleven uteblir från hela terminen eller uteblir från enstaka lektionstillfällen.

Notera också att avanmälan är obligatorisk när elev slutar i kulturskolan. Det räcker alltså inte med att informera enbart läraren om att elev avslutar sin medverkan. Kulturskolans kansli behöver få en skriftlig bekräftelse på detta. Om ingen avanmälan sker har eleven kvar sin plats. Ej uppsagd plats debiteras. Avanmälan sker här. Om du säger upp din plats eller vill byta ämne ska det ske senast 15 december inför våren och 15 maj inför hösten.

Fakturering sker två gånger per läsår (mars och oktober). Om avgifter – se Vanliga frågor till vänster i menyn.

E-tjänster

Anmälan

Kontakt

Sollentuna kulturskola
Kultur- och fritidskontoret, Sollentuna kommun
Malla Silfverstolpes väg 3
192 51 Sollentuna

LEDNING
Thomas Näslund
Kulturskolechef
E-post: thnas_s@edu.sollentuna.se

Marcus Möller
Producent
E-post: momar_s@edu.sollentuna.se

Frågor om anmälan, kö med mera:
Kontaktcenter 08-579 21000, knappval 2
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44