Helenelundsskolan

Helenelundsskolan är belägen mitt i södra Sollentuna. Skolan grundades 1927 och har byggts ut och utvecklats sedan dess. Idag har vi fantastiska skolgårdar med flera lekytor och konstgräsplaner.

Skolan har ett gott rykte och en god tillströmning av elever.


  • Helenelundsskolan
  • Postadress: Box 2017
  • Besöksadress: Sollentunavägen 68
  • Telefon: 08-579 221 51/ 52
  • Fax: 92 74 93