Läs- och skrivutveckling

På barn- och utbildningskontoret bedrivs flera olika arbeten för ökad måluppfyllelse inom läs- och skrivutveckling

Skolutvecklarna erbjuder:

 • Utbildning i STL2.0/Ma
 • Handledning i verkytget Nya språket lyfter
 • TIL - De skolor som deltar testar den språkliga medvetenheten hos alla elever i år 1 och 2. De som inte uppnått godkänt testresultat erbjuds TIL-programmet med cirka 12 veckors individuell, intensiv lästräning 20-30 minuter per dag. Även föräldrarna involveras genom att skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att bland annat dagligen lästräna med sitt barn.

Forskningsartikel av Annika Agélii Genlott i Computers & Education 2013

Artikeln som är skriven tillsammans med professor Åke Grönlund vid Örebro universitet,  beskriver forskning kring läs- och skrivinlärning med hjälp av digital teknik. Metoden innebär bl a att eleverna använder digitala verktyg för att läsa, skriva och återkoppla till varandra på en gemensam webbsida.

Annika Agélii Genlott är språklärare i grunden och arbetar idag som skolutvecklare i Sollentuna kommun.

 

Läs- och skrivutveckling

Skolutvecklarna erbjuder:

 • Utbildning i STL2.0/Ma
 • Handledning i verkytget Nya språket lyfter
 • TIL - De skolor som deltar testar den språkliga medvetenheten hos alla elever i år 1 och 2. De som inte uppnått godkänt testresultat erbjuds TIL-programmet med cirka 12 veckors individuell, intensiv lästräning 20-30 minuter per dag. Även föräldrarna involveras genom att skriva på ett kontrakt där de förbinder sig att bland annat dagligen lästräna med sitt barn.

Forskningsartikel av Annika Agélii Genlott i Computers & Education 2013

Artikeln som är skriven tillsammans med professor Åke Grönlund vid Örebro universitet,  beskriver forskning kring läs- och skrivinlärning med hjälp av digital teknik. Metoden innebär bl a att eleverna använder digitala verktyg för att läsa, skriva och återkoppla till varandra på en gemensam webbsida.

Annika Agélii Genlott är språklärare i grunden och arbetar idag som skolutvecklare i Sollentuna kommun.

 

Kontakt

Läs- och skrivutveckling
Barn- och utbildningskontoret, Sollentuna kommun
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Skolutvecklare:

Annika Agélli Genlott
Tfn 08 579 215 49
angen_s@edu.sollentuna.se

 

 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44