Trafik & teknik

Foto: Theodor Bratt

För att förbättra trafikmiljön samtliga trafikanter i Sollentuna arbetar kommunen för att öka framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet.

Sollentuna kommun satsar stort på att utveckla cykelvägarna i kommunen. Vi arbetar även med trafiksäkerheten kring kommunens skolor, förbättrar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och sköter parkeringövervakningen i kommunen. Vi ser även till att parkerna är städade och så att våra lekplatser och badplatser är säkra.

Sollentuna Energi AB ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och renhållning. Sollentuna Energi AB informerar om aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten i trafiken. Till informationssida på Sollentuna Energi 

NYHETER


Trafik & teknik

Sollentuna kommun satsar stort på att utveckla cykelvägarna i kommunen. Vi arbetar även med trafiksäkerheten kring kommunens skolor, förbättrar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och sköter parkeringövervakningen i kommunen. Vi ser även till att parkerna är städade och så att våra lekplatser och badplatser är säkra.

Sollentuna Energi AB ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och renhållning. Sollentuna Energi AB informerar om aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten i trafiken. Till informationssida på Sollentuna Energi 

Kontakt

Kontaktcenter
Trafik- och fastighetskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Felanmälan
Sollentuna Energi AB
Säkra skolvägar
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44