Valborgsmässoeld

Ska du anordna en Valborgsmässoeld? Då är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Här får du veta mer om tillståndskrav, placering av elden, storlekskrav och andra åtgärder du måste göra.

Du får också tips om var det anordnas eldar och vad som gäller för fyrverkerier.

Inför majbrasanEld foto: Laura Pirskanen SXC.hu

Inför Valborg ska man söka tillstånd hos polisen för att få anordna en Valborgsmässoeld. Det behöver du göra om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media för din Valborgsmässoeld. Är det fråga om en mindre brasa i en egen förening föreligger inga krav på anmälan men vi ser gärna att du gör det.

Aktuell brandriskprognos får du på telefonnummer 08-721 23 26. Vid hög brandrisk, stark blåst eller när eldningsförbud råder får inte valborgsmässoelden tändas.

På brandkåren Attundas webbplats finns viktig information tillsammans med relevanta länkar, dokument, telefonnummer samt formulär för att anmäla och söka tillstånd för valborgsmässoeld

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44