Edsbergs slott

Foto: Anders Rolfsson

Edsbergs gård uppfördes ursprungligen omkring 1630 av proviantmästaren och fogden Henrik Olofsson.

Greven Gabriel Bengtsson Oxenstierna, riksskattmästare och kusin till Axel Oxenstierna, övertog gården någon gång under 1630-talet och fick sätesfrihet år 1647.
Redan 1645 hade han drottning Kristina som gäst. År 1670, när huset gått i arv till sonen, Gabriel Gabrielsson, var kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora "till måltids".

Den förste "Rudbeckaren"

Överståthållare Thure Gustaf Rudbeck, köpte slottet år 1757 för 360 000 daler kopparmynt.

1760 ersatte han det gamla trähuset med ett gediget stenhus. Stora Huset blir då en tvåvånings putsad tegelbyggnad med fasta framskjutande flyglar, täckt med ett valmat mansardtak. Stilen är förenklad fransk rokoko, arkitekt var troligen Carl Wijnblad. Edsberg förblev i familjens ägo i knappt 200 år. Sollentuna kommun tillträdde som ägare 1959.

Malla Silfverstolpe, 1782-1861, växte upp på Edsberg. Hennes dagbok är en unik skildring av livet på Edsberg.

Besöksadress: Landsnoravägen 10, SollentunaEdsbergs slott

Greven Gabriel Bengtsson Oxenstierna, riksskattmästare och kusin till Axel Oxenstierna, övertog gården någon gång under 1630-talet och fick sätesfrihet år 1647.
Redan 1645 hade han drottning Kristina som gäst. År 1670, när huset gått i arv till sonen, Gabriel Gabrielsson, var kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora "till måltids".

Den förste "Rudbeckaren"

Överståthållare Thure Gustaf Rudbeck, köpte slottet år 1757 för 360 000 daler kopparmynt.

1760 ersatte han det gamla trähuset med ett gediget stenhus. Stora Huset blir då en tvåvånings putsad tegelbyggnad med fasta framskjutande flyglar, täckt med ett valmat mansardtak. Stilen är förenklad fransk rokoko, arkitekt var troligen Carl Wijnblad. Edsberg förblev i familjens ägo i knappt 200 år. Sollentuna kommun tillträdde som ägare 1959.

Malla Silfverstolpe, 1782-1861, växte upp på Edsberg. Hennes dagbok är en unik skildring av livet på Edsberg.

Besöksadress: Landsnoravägen 10, Sollentuna


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44