Se & göra

Flygfoto över Edsbergsparken med omnejd. Foto: Peter Svärdh

I Sollentuna finns mycket att se och göra. Här finns stora naturområden för ett aktivt friluftsliv, ett stort föreningsliv, idrottsanläggningar och en stor simhall.

Som besökare får du inte missa området Edsvik med Edsbergs slott och omgivande park, Edsvik konsthall, MC Collection museum och Edsbacka Wärdshus. Edsvik ligger vackert beläget invid Edsvikens strand. Konst, kultur, design och mathantverk i kulturhistorisk miljö.


Se & göra

I Sollentuna finns mycket att se och göra. Här finns stora naturområden för ett aktivt friluftsliv, ett stort föreningsliv, idrottsanläggningar och en stor simhall.

Som besökare får du inte missa området Edsvik med Edsbergs slott och omgivande park, Edsvik konsthall, MC Collection museum och Edsbacka Wärdshus. Edsvik ligger vackert beläget invid Edsvikens strand. Konst, kultur, design och mathantverk i kulturhistorisk miljö.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44