Så kan du påverka

Du har möjlighet att påverka på flera olika sätt. Under rubrikerna till vänster beskrivs hur du går till väga för att lämna synpunkter eller klagomål och till vilka instanser du kan vända dig.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44