Granskningsläget

Årsräkningar ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före 1 mars, dvs sista dagen att lämna in årsräkning är den 28 februari (eller 29:e vid skottår). Vi redovisar löpande under året hur långt vi kommit med granskningen.

Här kan du se hur långt överförmyndarnämnden har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2013.

Årsräkningar där ställföreträdaren har begärt arvode granskas med förtur framför de årsräkningar där arvode inte har begärts. Där arvode har begärts kommer kompletta årsräkningarna att granskas i den ordning de inkom. Nedan kan du se hur många årsräkningar avseende 2013 som har inkommit och hur många av dem som är färdiggranskande.

Observera att om en årsräkning är felaktig, bristfällig eller om verifikat och underlag saknas så kommer överförmyndaravdelningen att begära kompletterande handlingar efter det att årsräkningen inkommit. Granskningen av årsräkningen kan dock komma att påbörjas först i ett senare skede.

Siffrorna nedan avser 2014-12-19

Antal inkomna årsräkningar totalt: 970 st inkomna årsräkningar avseende 2013

Antal granskade årsräkningar totalt: 969 st eller 99 %

Antal årsräkningar inkomna i rätt tid (före 1 mars): 684 st

Antal granskade räkningar som inkommit i rätt tid: 684 st eller 100 %

Granskningsläget

Här kan du se hur långt överförmyndarnämnden har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2013.

Årsräkningar där ställföreträdaren har begärt arvode granskas med förtur framför de årsräkningar där arvode inte har begärts. Där arvode har begärts kommer kompletta årsräkningarna att granskas i den ordning de inkom. Nedan kan du se hur många årsräkningar avseende 2013 som har inkommit och hur många av dem som är färdiggranskande.

Observera att om en årsräkning är felaktig, bristfällig eller om verifikat och underlag saknas så kommer överförmyndaravdelningen att begära kompletterande handlingar efter det att årsräkningen inkommit. Granskningen av årsräkningen kan dock komma att påbörjas först i ett senare skede.

Siffrorna nedan avser 2014-12-19

Antal inkomna årsräkningar totalt: 970 st inkomna årsräkningar avseende 2013

Antal granskade årsräkningar totalt: 969 st eller 99 %

Antal årsräkningar inkomna i rätt tid (före 1 mars): 684 st

Antal granskade räkningar som inkommit i rätt tid: 684 st eller 100 %

Kontakt

Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner
Tfn: 08- 579 217 20
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Telefon- och besökstid under kontorstid 08-16.30

 

Faxnr 08-579 215 99

 

Mottagning i Sigtuna (kommunhuset i Märsta) tisdagar klockan 14.30 - 16.30.
Mottagning i Upplands Väsby sker efter överenskommelse med handläggare. Kontakta din handläggare om du vill boka ett möte.

 

Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndarnämndens ledamöter och tjänstemän

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44