Kvalitet och utveckling

I Sollentuna kommun arbetar vi ständigt med att öka kvaliteten i våra verksamheter.

Nedan återfinns länkar till vård- och omsorgsnämndens respektive socialnämndens kvalitets- och utvecklingsarbete.


  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44