Flyktingintroduktion

Du som är ny i Sverige, har uppehållstillstånd beviljat före 1 december 2010 och omfattas av flyktingförordningen och bor i Sollentuna kan få introduktion i det svenska samhället. För dem som beviljas uppehållstillstånd efter 1 december 2010 har kommunen ett fortsatt ansvar att erbjuda svenskundervisning samt samhällsorientering. Övriga insatser ansvarar Arbetsförmedlingen för.

Introduktionsperioden är högst två år. Syftet är att underlätta för personen att komma ut i arbetslivet, bli självförsörjande och bli delaktig i det svenska samhället.

Introduktionsprogrammet innehåller olika delar:

 • Sfi, undervisning i svenska för invandrare. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar.
 • språkpraktik
 • arbetspraktik
 • samhällsinformation
 • föräldracirklar
 • jobbsökarkurs
 • individuellt stöd.

Hur går det till?

Du besöker socialkontorets enhet för flyktingintroduktion. Tillsammans med dig planerar vi vad din och din familjs introduktion ska innehålla och du får en individuell introduktionsplan. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna försörja dig själv genom egna inkomster.

Enheten för flyktingintroduktion samarbetar med Arbetsförmedlingen och Kunskapsparken som samordnar kommunens vuxenutbildning.

 


Kontakt

Enheten för flyktingintroduktion
Vuxenavdelningen, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 226 63 till flyktingsamordnaren
Tingsvägen 17, 1 tr
191 86 Sollentuna

Enheten för flyktingIntroduktion kan du också kontakta via
Socialkontorets reception, Turebergshuset, plan 0
telefon 08-579 212 00

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44