Flyktingintroduktion

Du som är ny i Sverige, har uppehållstillstånd samt omfattas av flyktingförordningen och bor i Sollentuna kan få introduktion i det svenska samhället. Övriga insatser ansvarar Arbetsförmedlingen för.

Sollentuna kommun erbjuder följande stöd:

  • Ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning från Arbetsförmedlingen
  • Sfi, undervisning i svenska för invandrare. Det finns även speciella Sfi-kurser för akademiker inom sjukvården, pedagoger, företagare, ingenjörer, hantverkare och andra yrkesinriktningar. (anmälan sker genom handläggare på Arbetsförmedlingen)
  • Samhällsinformation (anmälan sker genom handläggare på Arbetsförmedlingen)
  • Föräldracirklar (anmälan sker genom handläggare på Arbetsförmedlingen)
  • Individuellt stöd

 


Kontakt

Enheten för flyktingintroduktion
Vuxenavdelningen, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 226 63 till flyktingsamordnaren
Tingsvägen 17, 1 tr
191 86 Sollentuna

Enheten för flyktingIntroduktion kan du också kontakta via
Socialkontorets reception, Turebergshuset, plan 0
telefon 08-579 212 00

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44