Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget ska ge föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn och göra det möjligt med en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. Bidraget kan kombineras med förvärvsarbete.

Vårdnadsbidraget är på 3 000 kronor per månad och barn. Bidraget är skattefritt men ska tas med som inkomst om du söker till exempel bostadsbidrag eller försörjningsstöd.

Kommunen beviljar inte vårdnadsbidrag för del av en månad vilket innebär att det är först månaden efter barnet har fyllt ett år som du kan få bidrag, likaså längst till och med månaden innan barnet fyller 3 år, d.v.s. maximalt 23 månader per barn.

Ansökan ska lämnas in senast sista vardagen i månaden före den månad (eller period av månader) som ansökan avser. Till exempel: vill du att bidraget ska börja gälla från maj, ska ansökan vara inlämnad senast den siste april.

Utbetalning sker i regel den 25:e i månaden som vårdnadsbidraget avser.

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag

Lagen är en ramlag, d.v.s. Sveriges kommuner har fått möjlighet att införa vårdnadsbidrag inom vissa ramar och det är upp till varje kommun att bestämma hur regelverket ska se i den egna kommunen. Detta innebär att villkoren för att få vårdnadsbidrag varierar mellan kommunerna.

Om du vill läsa lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, kan du hitta en länk längst ner på sidan.

I Sollentuna kommun beslöt kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag från och med den 1 september 2008.

Kontakt

Vårdnadsbidrag
Barn- och utbildningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1, pl 7
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44