Om ett barn far illa

Vi har alla ett ansvar för att barn inte ska behöva fara illa eller riskera att utvecklas ogynnsamt.

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta mottagningen på socialkontorets avdelning för barn och unga och berätta om din oro. Telefonnumret (08-579 212 50) är under kontorstid bemannat med socialsekreterare, övrig tid finns telefonsvarare.

Anmälan

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med en socialsekreterare på mottagningen utan att nämna vilket barn det gäller. Du kan då  få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

Privatperson: I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.

Yrkesverksam: Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla sådana förhållanden.

Anonym eller inte?

Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam: Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Anmälningsblankett

Akut

Vid akuta fall, när socialkontoret har stängt, kan du kontakta Socialjouren Nordväst, telefon 08-44 44 503 eller 08- 44 44 504. Se även den interna länken nedan.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation.

Kontakt

Mottagningen
Barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 212 50
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Mottagningsgruppens telefontider:

mån 09.00-12.00, 13.00-16.00

tis   09.00-12.00, 13.00-16.00

ons 11.00-12.00, 13.00-16.00

tors 11.00-12.00, 13.00-18.00

fre   09.00-12.00, 13.00-14.00

 

Lunchstängt mån-fre 12.00-13.00

 

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44