Kontaktperson för barn och ungdom

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.

Vem får kontaktperson?

Kontaktperson får ett barn eller ungdom som behöver stöd. Det kan finnas flera orsaker till att ett barn eller ungdom får stöd enligt socialtjänstlagen:

  • det sociala nätverket kan vara glest
  • föräldrarna behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktperson?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktperson.
 

Relaterad information

Kontakt

Mottagningen
Barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 212 50
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Mottagningsgruppens telefontider:

mån 09.00-12.00, 13.00-16.00

tis   09.00-12.00, 13.00-16.00

ons 11.00-12.00, 13.00-16.00

tors 11.00-12.00, 13.00-18.00

fre   09.00-12.00, 13.00-14.00

 

Lunchstängt mån-fre 12.00-13.00

 

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44