Att bli kontaktfamilj

Hur blir du kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj vänder du dig till Familjepoolen Nordväst. Familjepoolen är en kommungemensam verksamhet för fem kommuner i Nordvästra Stockholm.

Familjepoolen hemsidan www.familjepoolen.se eller via kommunens växel, tel. 579 210 00.

Information och intresseanmälan

När du lämnat din intresseanmälan får du och din familj träffa Familjepoolens familjehemskonsulenter för information om vad ett uppdrag kan innebära.

  • I samband med besöket får du lämna medgivande till registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogdemyndigheten.
  • Du får också lämna namn och kontaktuppgifter till referenser.
  • Därefter gör Familjepoolen ett hembesök och kan sedan presentera dig och din familj för någon av de kommuner som är anslutna till verksamheten.

Hur förmedlas uppdragen?

När ett barn behöver en kontaktfamilj samråder socialkontorets handläggare med Familjepoolen och får förslag på en eller flera familjer som skulle kunna passa det enskilda barnet.

  • För att du ska få ett uppdrag som kontaktfamilj måste socialkontoret först göra en utredning av dig och din familj. Det är en familjehemskonsulent på socialkontorets avdelning för barn och unga som gör den.
  • Efter att Intervjun har tolkats och du har fått ta del av resultatet, träffar du barnets föräldrar och barnets socialsekreterare för att gå igenom vad uppdraget ska innehålla.

 

 

 

 

Extern länk

Kontakt

Placeringsenheten, Enhetschef
Barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 212 52
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Familjepoolen når du via kommunens växel 08-579 210 00.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44