Att bli kontaktfamilj

Hur blir du kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj vänder du dig till Familjepoolen. Familjepoolens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära. Du lämnar en intresseanmälan och namn på referenter. Familjepoolen gör registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde. Därefter gör Familjepoolen ett besök hemma hos er och ringer upp era referenter. Familjepoolen presenterar familjen på sin hemsida för anslutna kommuner.

När socialkontoret har ett barn som behöver kontaktfamilj samråder kontoret med Familjepoolen och får förslag på en familj som kan vara lämplig för barnet.

För att du ska få ett uppdrag som kontaktfamilj måste socialkontoret först göra en utredning av dig. Det är en familjehemskonsulent på socialkontorets avdelning för barn och unga som gör den. Det innebär att du och din familj träffar denne för samtal enligt en speciell intervjumetod. Efter att Intervjun har tolkats och du har fått ta del av resultatet, träffar du barnets föräldrar och barnets socialsekreterare för att gå igenom vad uppdraget ska innehålla.

Vem vänder du dig till?

Familjepoolen nordväst startade i januari 2006 som en kommungemensam verksamhet för rekrytering och utbildning av familjehem och kontaktfamiljer för åtta kommuner. Sollentuna kommun är huvudman.

Du kan ringa till Familjepoolen via kommunens växel, tel. 08-579 210 00.

Du kan även vända dig till placeringsenheten vid socialkontorets avdelning för barn och unga.

 

Extern länk

Kontakt

Placeringsenheten, Enhetschef
Barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 212 52
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Familjepoolen når du via kommunens växel 08-579 210 00.

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44