Förskoleplats vid föräldraledighet

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon har rätt att behålla sin plats på heltid 60 kalenderdagar efter syskonets födelse respektive 120 kalenderdagar om det är tvillingsyskon. Därefter gäller 15 timmar i veckan under föräldraledigheten för barn 1-5 år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Om barnet behöver längre tillsynstid när du är föräldraledig på grund av att du arbetar eller studerar minst 50 procent av full tid, ska du kunna intyga detta för förskolechefen/ dagbarnvårdaren. Intygskravet gäller för make/maka/sambo boende på samma folkbokföringsadress som barnet.

Kontakt

Kontaktcenter
Barnomsorgsval, Barn- och utbildningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1, pl 7
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44