Familjerådgivning

Familjerådgivning har fokus på parrelationen och kan ge vägledning när ett par till exempel befinner sig i en separationskris.

I socialtjänstlagen 5 kap. 3 § definieras familjerådgivning på följande sätt: "Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer."

Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess.

Begränsning

Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi. Om ni som föräldrar är oeniga i frågor kring barnen i samband med eller efter en separation kan ni i stället kontakta Familjerättsbyrån för samtal.

Avgift

Avgiften är 400 kronor per besök. Avgiften betalas vid varje besök. Antalet samtal är högst fem, men kan utökas om det finns särskilda skäl.

Kundval

Sollentuna kommun har kundval inom familjerådgivningen. Det innebär att kommuninvånare kan beställa tid för familjerådgivning hos något av de åtta företag som kommunen tecknat avtal med.

Familjerådgivare

Om du vill ha hjälp inför val av familjerådgivare eller vill ha  information om de olika verksamheterna finns en s.k. jämförelsetjänst. Uppgifterna baseras på kundundersökningar, officiell statistik och information utförarna själva har lämnat. Till jämförelsetjänsten


Kontakt

Socialkontoret
Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Förfrågningsunderlag
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44