Familjehem

Varför placeras barn i familjehem?

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar. Det kan finnas flera orsaker till att barnet behöver flytta till en annan familj, till exempel:

  • föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom och kan inte ge barnet det stöd det behöver
  • den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelser som gör att han eller hon behöver byta miljö.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i form av ett familjehem?

Det är socialnämndens socialutskott som beslutar om ett barn eller ungdom ska få vård i ett familjehem. Först gör socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga en utredning av barnets behov enligt socialtjänstlagen.

Relaterad information

Kontakt

Mottagningen
Barn och unga, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 212 50
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Mottagningsgruppens telefontider:

mån 09.00-12.00, 13.00-16.00

tis   09.00-12.00, 13.00-16.00

ons 11.00-12.00, 13.00-16.00

tors 11.00-12.00, 13.00-18.00

fre   09.00-12.00, 13.00-14.00

 

Lunchstängt mån-fre 12.00-13.00

 

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44