Dödsfall och dödsboanmälan

Anmälan om dödsfall

När någon har avlidit ska dödsfallet så snart som möjligt anmälas till Skatteverket.

Bouppteckning

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning göras. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras vid en särskild förrättning inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen lämnas till Skatteverket.

Dödsboanmälan

Bouppteckningen kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om tillgångarna omfattar fastighet eller tomträtt  måste en bouppteckning göras.

Dödsboanmälan görs till Skatteverket efter utredning av socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Anser de efterlevande att dödsboanmälan ska göras, ska de kontakta socialkontoret så fort som möjligt.

 

Extern länk

Kontakt

Handläggare dödsboanmälan
Administrativa avdelningen, Socialkontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44