Nedsatt avgift

Personer med låg inkomst kan få vissa avgifter sänkta.

Förbehållsbeloppet omfattar nedanstående minimibelopp plus din bostadskostnad. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Kommunen måste från din nettoinkomst räkna av förbehållsbeloppet innan avgift kan tas ut. Om avgiftsutrymmet som blir kvar inte täcker kostnaden för hemtjänst och för vård och omsorg så kan din avgift sänkas.

Minimibelopp (år 2013)

Ensamstående 65 år och äldre, 5024 kr/månad
Ensamstående yngre än 65 år, 5 281 kr/månad
Sammanlevande makar 65 år och äldre, 4 245 kr/månad och person
Sammanlevande makar yngre än 65 år, 4 424 kr/månad och person

Förbehållsbelopp beräknas på aktuell inkomst. För att kunna få nedsatt avgift måste inkomstuppgift lämnas till kommunen. Det avgiftsunderlag som ligger till grund för inkomstprövningen påverkas av allmän pension, bostadstillägg till pensionärer, hyra och äldreförsörjningsstöd. Vid avgiftsberäkning ska inkomst av kapital tas med som inkomst.

Du hittar blanketten "Inkomstblankett" och anvisningar till på sidan Avgifter som du hittar via menyn till vänster.

 

Nedsatt avgift

Förbehållsbeloppet omfattar nedanstående minimibelopp plus din bostadskostnad. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Kommunen måste från din nettoinkomst räkna av förbehållsbeloppet innan avgift kan tas ut. Om avgiftsutrymmet som blir kvar inte täcker kostnaden för hemtjänst och för vård och omsorg så kan din avgift sänkas.

Minimibelopp (år 2013)

Ensamstående 65 år och äldre, 5024 kr/månad
Ensamstående yngre än 65 år, 5 281 kr/månad
Sammanlevande makar 65 år och äldre, 4 245 kr/månad och person
Sammanlevande makar yngre än 65 år, 4 424 kr/månad och person

Förbehållsbelopp beräknas på aktuell inkomst. För att kunna få nedsatt avgift måste inkomstuppgift lämnas till kommunen. Det avgiftsunderlag som ligger till grund för inkomstprövningen påverkas av allmän pension, bostadstillägg till pensionärer, hyra och äldreförsörjningsstöd. Vid avgiftsberäkning ska inkomst av kapital tas med som inkomst.

Du hittar blanketten "Inkomstblankett" och anvisningar till på sidan Avgifter som du hittar via menyn till vänster.

 

Kontakt

Avgiftshandläggare
Vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 78
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44