Tillgänglighetsguide

symbol för rörelse   symbol för hörsel    symbol för syn

Tillgänglighetsguiden ger information om var personer med olika funktionsnedsättningar till exempel rullstolsburna, rörelsehindrade, synskadade samt döva och hörselskadade kan ta sig fram på egen hand eller med viss hjälp i Sollentuna.

Tillgänglighetsguiden utformas av Handikapprådet i samarbete med en inventeringsgrupp från Sollentuna Dagliga Verksamhet.

För ändringar/uppdateringar av uppgifter i guiden, skicka ett mail till sollentuna.tillganglighetsguide@sollentuna.se.

Relaterad information
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44