Miljö- och byggnadskontoret

Lagar och förordningar som styr miljö- och byggnadskontorets verksamhet är miljöbalken, smittskyddslagen och smittskyddskungörelsen, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och förordningen, offentlig livsmedelskontroll, djurskyddslagen samt lokal renhållningsordning.

Miljö- och byggnadskontoret arbetar med:

 • myndighetsutövning – tillsyn, anmälan, tillstånd, klagomål m.m. som gäller hälsoskydd, inomhusmiljö, yttre miljö, livsmedel, smittskydd, djurhållning, renhållning
 • miljöövervakning – mätning av bl.a. luftkvalitet och sjöarnas vatten
 • förebyggande arbete – information och rådgivning, medverkan i samhällsplaneringen, samt att söka framtida åtgärder för att förbättra miljön i Sollentuna
 • bygglov
 • mät- och kartteknisk verksamhet
 • energirådgivning

Lagar och förordningar som styr verksamheten är:

miljöbalken, smittskyddslagen och smittskyddskungörelsen, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och förordningen, offentlig livsmedelskontroll, djurskyddslagen samt lokal renhållningsordning.

Relaterad information

Kontakt

Kontaktcenter
Miljö- och byggnadskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 210 00
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
 • Sollentuna kommun
 • Postadress: 191 86 Sollentuna
 • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
 • Telefon: 08-579 210 00
 • Fax: 08-579 216 44