Konsument

Kommunens uppgifter för dig som konsument är att ansvara för konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning och att hjälpa till med ansökan om skuldsanering.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44