Tureberg

Turebergs gård, med namn efter Thure Gustaf Rudbeck på Edsberg säteri, är sedan länge borta. Kvar lever namnet på den kommundel där Sollentuna centrum, kommunhuset, mässan, Rättscentrum, Sollentunavallen och andra centrala funktioner ligger.

 Turebergs gård revs 1967. Bilden är från 1950-talet. Foto: okänd

Från grävskopor har dock Hersby hembygdsgård och Fyndets torpby räddats. Hersby har förhistoriska anor och Fyndet är känt sedan 1760.

Turelund, vid Tors backe, uppfördes 1897 och var den första villan som byggdes i Tureberg. Här finns flera äldre villor bevarade och på tomterna ligger ett gravfält från sen vikingatid, omkring år 1000. Invid Turebergsleden finns den mäktiga Kung Agnes hög, 28 m i diameter och fem meter hög.

Inom Tureberg ligger områdena Bagarby och Knista som har namn efter gamla gårdar, samt Töjnan, Nytorp, Skansen och Fågelsången vilka alla har namn efter torp. Av torpen är bara Skansen bevarat. Det fick sin herrgårdsliknande byggnad 1817.

Högt uppe på åsen i Nytorp ligger S:t Eriks kyrka uppförd 1927-30. Här finns ingen begravningsplats men inne i kyrkan vilar Reinhold H. J. Rudbeck och hans maka Dagmar, de sista privata ägarna till Edsbergs säteri. De är de enda som i modern tid fått sitt vilorum inne i en kyrka.

 

  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44