Historia i Sollentunas kommundelar

Varifrån kommer namnet Häggvik? När startade Edsbacka krog sin verksamhet? Var ligger kung Agnes hög? De historiska lämningarna bjuder på många spännande berättelser och upplevelser. Gör en historisk resa i Sollentunas kommundelar.

Edsbergs slott. 

Sollentuna kommuns utveckling liknar utvecklingen för många andra av kranskommunerna runt Stockholm. Närheten till huvudstaden och utbyggnaden av kommunikationer är viktiga faktorer som påverkat och ännu påverkar utvecklingen.

Järnvägarnas utbyggnad under andra delen av 1800-talet och under 1900-talet var en viktig förutsättning för tillkomsten av dagens Sollentuna. 1866 byggdes järnväg mellan Stockholm och Uppsala. En stor händelse i bygdens liv. Rotebro Järnvägsstation var till en början den enda stationen i Sollentuna men efter påtryckningar från invånare i andra kommundelar byggdes även stationer i Norrviken och Tureberg.

1863 genomfördes den stora kommunreformen då socknarna i Sverige delades upp i världsliga kommuner och kyrkliga församlingar. Det var då som det vi idag kallar Sollentuna kommun såg dagens ljus.

Vid slutet av 1100-talet uppfördes en kyrka på gården Tunas mark. Bygden i anslutning till kyrkan kom att bilda en socken med namnet Sollendatuna, som senare förkortades till Sollentuna.

Gör en historisk resa i Sollentunas kommundelar genom att välja någon av sidorna nedan.


Läs mer om Sollentunas historia

Arkiv och bildarkiv

Kontakt

Olof Svanberg, Kommunantikvarie
Stadsbyggnadsavdelningen, Kommunledningskontoret, Sollentuna kommun
Tfn: 08-579 214 15
Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
  • Sollentuna kommun
  • Postadress: 191 86 Sollentuna
  • Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1
  • Telefon: 08-579 210 00
  • Fax: 08-579 216 44